Tarayıcınız güncel değil!

Bu web sitesini doğru şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyin. Tarayıcımı şimdi güncelle

×

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Sorumluluk alıyoruz

Belimo sürdürülebilirliği ilke olarak benimsemektedir

Misyon

Belimo, sürdürülebilirlik konusunda iddialı olup bunu politikasının bir parçası haline getirmiştir.

Belimo, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) doğrudan katkıda bulunmaktadır. Belimo, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini stratejiler, politikalar ve prosedürlerle birleştirerek sadece insanlara ve dünyaya olan temel sorumluluklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda sektörümüzün uzun vadeli başarısı için uygun zemini de oluşturmaktadır.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkeleri, kendi değerleri ve davranış kuralları ile uyumludur. 

  • Belimo, her düzeyde, çevrenin korunmasına ilişkin yasa ve hükümlere uymak, hatta bunları aşmak için çalışmaktadır. 
  • Kaynaklarımızın ekonomik şekilde kullanılmasını sağlıyor, çalışanlarımızdan ve tedarikçilerimizden de aynı tutumu bekliyoruz. Çevre için gereksiz tehlike yaratan ve bertaraf edilmesi zor olan malzemeleri kullanmaktan kaçınıyoruz.
  • Ürünlerimizin üretimi ve çalışması sırasındaki enerji tüketiminin farkındayız ve kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.
  • Çevreye olan etkimizin kritik yönlerini değerlendirip süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirerek çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoruz. 
  • Müşterilerimize, uygulamalarında enerji verimliliğini artıracak ürünler sunmaya çalışıyoruz.

Sağladığımız etkinin rakamları

Belimo, sürdürülebilirlik sadece kendi iş süreçlerindeki CO2 etkilerini azaltmak değil, aynı zamanda Belimo ürünlerinin sahadaki kullanımının olumlu etkilerini artırmak anlamına da gelmektedir.

Belimo'nun ürettiği ürünler, binaların ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji tasarrufu için ölçülebilir kalıcı faydaların oluşturulması için tasarlanan uygulama çözümlerini kolaylaştırır’. Binalarda ve odalarda mükemmel bir konforun elde edilmesi için bu sistemlerin enerjiye ihtiyacı vardır. Belimo saha cihazlarının entegre edildiği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol sistemi, hem konfor parametrelerinin (sıcaklık, nem oranı, CO2 seviyesi) hassas şekilde ayarlanması hem de ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji bakımından mümkün olduğunca verimli çalıştırılması için tasarlanmıştır. Belimo, örneğin düşük enerji tüketen motorları, sızıntı olmadan, sıkı kapanan küresel vanaları veya binalarda optimum termal enerji akışı için  Belimo Energy Valves™ gibi enerji verimli kontrol bileşenleri alanında standartları belirlemektedir. 

Altı adımı baz alan modelleme

Belimo, enerji tüketimi üzerindeki olumlu etkiyi ölçebilmek için, tipik bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminde çalışan saha cihazlarının tüm yaşam döngüleri boyunca sağladıkları etkiyi değerlendiren bir model geliştirmiştir. Enerji etkisi modellemesi için, bir havalandırma sistemi ve değişken hava hacmi kontrollü (VAV), 25 hava çıkışına sahip olan genel bir havalandırma sistemi ve klima santrali örnek alınmıştır. Isıtma, soğutma ve havalandırmanın elektrik enerjisi için tipik genel termal yükler varsayılmıştır. Bunun ardından model, bu tür uygulamalar için yüksek miktarda satılan iki tipik Belimo saha cihazının enerji tasarrufuna sağladığı katkıyı hesaplar. Hava taraflı uygulamalar için LMV-D3-MP vana kontrol motoru seçilmiştir. Su taraflı uygulamalar için, havalandırma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan bir kombinasyon olan R202516-S2 vana ile LR24A-SR vana motoru kombinasyonu seçilmiştir. 

Enerji etkisi modeli, varsayılan yaşam döngüsü 15 yıl olan bir saha cihazının altı yaşam döngüsü adımı baz alınarak yapılandırılırken Belimo saha cihazlarının kullanım ömrü aslında 20 yıl veya daha uzundur.

CO2 etki hesaplaması sonuçları

Bir Belimo vana ve motorunun enerji tasarrufu etkisi (5. Adım), ağırlıklı ortalaması 24 olan tüm diğer giriş faktörlerinin etkisinden 21 kattan (hava taraflı) 32 kata (su taraflı) kadar daha yüksektir. Bunun sonucunda, 15 yıllık bir yaşam döngüsü boyunca vana ve motor başına 1 068.28 kg CO2e net CO2 önlenir. Hava damper motorlarında bu değer cihaz başına 1 051.71 kg CO2e'dir. 2020 yılında teslim edilen 5 000 bin yeni hava damper motoru ve 1 900 bin vana ile bu cihazlar gelecek yaşam döngüleri boyunca 7.3 milyon ton CO2e önlemeye yardımcı olacaktır. Bu, dünyanın çevresini 560 000 defa dolaşan orta segment bir otomobilin negatif emisyonuna eşdeğerdir. Dolayısıyla bu küçük Belimo cihazlarının enerji tüketimi ve çevremiz üzerindeki etkisi gerçekten büyük olacaktır.

If All Zone Valves Were Belimo ZoneTight™ Valves

An energy simulation comparing the Belimo ZoneTight™ valves to short-stroke / paddle valves calculated energy savings from 
a) lower operation energy from Belimo motor technology and 
b) lower thermal energy and pumping energy use from tighter valves (see Excel-File below). 
The simulation shows annual savings of 4.12 / 13.94 kg CO2e. An estimated 55 million zone valves are currently installed around the world. If all of these valves were Belimo ZoneTight™ valves, 440 000 tons of CO2 emissions could be prevented every year, corresponding to negative emissions of a medium-class car touring almost 35 000 times around the world. Small devices, big impact.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri

Belimo Americas'ın genel merkezindeki 876 kW'lık güneş enerjisi santrali 2192 adet yüksek performans güneş paneli modülünden oluşmakta ve yılda yaklaşık 1 megawatt saat elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Belimo'nun enerji ihtiyacının’bir bölümünün güneş enerjisi ile karşılanması sayesinde, Connecticut'ta yaklaşık 100 evin elektrik enerjisi ihtiyacına denk gelen 857 ton sera gazı emisyonu önlenmektedir.

Belimo Americas'ın başkanı James Furlong'un bu güneş enerjisi santralinin tamamlandığını duyurduğu videoyu izleyin.

Belimo, Solar Impulse Vakfı'nın bir World Alliance for Efficient Solutions üyesi olmaktan onur duyar.

Solar Impulse Vakfı'na, hem sürdürülebilirlik hem de karlılık konusunda yüksek standartları karşılayan 1000 yenilikçi çözüm içeren bir portföyü oluşturma yetkisi verilmiştir. 1000 çözümden biri olarak seçilen ve Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirilen Belimo Energy Valve™ ile gurur duyuyoruz.

Belimo, paydaşlarına daha fazla şeffaflık sunmak için, Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) uluslararası raporlama çerçevesine dayalı sürdürülebilirlik raporlarını ilerletmeye karar vermiştir. Bir sivil toplum kuruluşu olan GRI, şirketlerin ve diğer kuruluşların sürdürülebilirlik konusunda açıklamaları için küresel bir standart haline gelen sistematik ve geniş kapsamlı bir çerçeve sunar.

Swisscleantech is a business association. We have around 500 members from all sectors. Our members are committed to the climate and have therefore signed our charter. Together we move politics and society and ensure that Switzerland is CO2 neutral by 2050 at the latest. This is how climate-friendly business works.

Topluluk ve toplum

Değerlerimiz ve davranış kuralları, eşlik eden sosyal sorumluluğu hem şirket içinde hem de iş çevresinde yansıtmaktadır. Belimo iştirakleri, kâr amacı gütmeyen yerel kuruşların yanı sıra spor ve kültür etkinliklerini de desteklemektedir.

Çalışanlar, şirketin en değerli varlığıdır. Sağlık, güvenlik ve memnuniyet, yüksek öncelikli değerlerdir. Şirket içi eğitim kapsamında sunulan bir ileri eğitim programı, bilgi ve becerilerin daima sorumluluklara uyumlu hale getirilmesine imkan sağlamaktadır.

Integrity channel

Belimo, faaliyetlerini yüksek etik standartlar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yönetmeye kararlı bir şirkettir. Herkes serbest rekabet, ihracat/ithalat mevzuatı, çevre koruma ve iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini veya yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmet olaylarını ihbar etmeye cesaretlendirilir. Yasaları veya davranış kurallarımızı ihlal eden eylemlere müsamaha göstermiyoruz. 

Davranış kuralları

Belimo’nun misyon beyanı, şirketin kılavuz ilkelerini ve temel değerlerini belirtir. Her bir çalışan, Belimo'nun kurumsal kültürünün şekillendirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, her çalışanın kendi sorumluluklarını anlayıp kabul etmesi elzemdir.

Belimo, faaliyetlerini yüksek etik standartlar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yürütmeye kararlı bir şirkettir. Çalışanlar da buna göre davranmalıdır. Bu tutum, hem Belimo’nun itibarını koruyup medeni kanun ve ceza kanunu kapsamında olası yaptırımları önlemek, hem de Belimo’nun değerlerini yansıtabilmek için son derece önemlidir.

Danbury'deki (CT, ABD) üretim, lojistik ve yönetim binası, sürdürülebilir inşaya yönelik LEED altın standartlarına uygun şekilde inşa edilmiştir. Hinwil ve Danbury lokasyonları, ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamaktadır. Belimo yer yıl, enerji ve sera gazı ayak izlerini  CDP (Karbon Saydamlık Projesi) organizasyonuna rapor etmektedir.

Belimo, çevreye zararlı maddelerin kullanımını yasaklayan RoHS direktifine uygun hareket etmektedir. Tedarikçiler de temin ettikleri parçalarda yasaklı maddeleri kullanmayacaklarını taahhüt ederler.