Tarayıcınız güncel değil!

Bu web sitesini doğru şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyin. Tarayıcımı şimdi güncelle

×

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Sağlıklı iç hava kalitesi için temel gereklilikler

Gelecek nesillerin sağlığına etki edecek binaların kullanılması

Ortalama olarak yaşantımızın yaklaşık %90'ını kapalı alanlarda geçirir ve her gün yaklaşık 12000 litre hava soluruz. Ayrıca binalardaki havanın temiz olduğunu ve sağlığımız üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını varsayarız. Bu nedenle, kullanıcıların ve operatörlerin, tesislerindeki iç hava kalitesi hakkında bu kadar az bilgi sahibi olması gerçekten çok şaşırtıcı. Nem, CO2 içeriği veya VOC konsantrasyonu neredeyse hiç ölçülmez ve çok daha az bir sıklıkla görüntülenir.

Belimo, sağlıklı iç hava için öncelikleri bulmak amacıyla dünya genelinde havalandırma sektöründeki danışmanlık mühendisleri ve uzmanlar arasında bir anket düzenlemiştir. Bu süreçte, konut dışı binalarda sağlıklı iç hava sağlamak amacıyla 7 temel faktör ortaya çıkmıştır.

1. Consequent and reliable measurement, display and monitoring
2. Accurate amount of air to the zone and controlled removal of contaminated air
3. Well-designed air dilution and air-flow pattern
4. Active pressurisation of envelope and spaces
5. Correct temperature and humidity conditioning
6. Effective filtration
7. Precise control of outside air

1. İç hava kalitesinin tutarlı bir şekilde ölçülmesi

İdeal olarak nem, CO2 içeriği veya VOC konsantrasyonu, hava kalitesini izleme sensörleriyle ölçülür. Bunun nedeni, yalnızca ölçülen değişkenlerin düzenlenebilir olmasıdır. Günümüz bakış açısından bu değerlerin hem ölçülmesi hem de görüntülenmesi, iç hava kalitesi ölçümü için minimum standardı temsil etmelidir.

Nem
İç mekandaki bağıl nemin %40-60 arasında olması önemlidir. Havadaki nem oranı ne kadar yüksek olursa damlacıklar da o kadar büyük olur. Bu yüzden, daha önceki gibi uzun mesafeler kat edemezler. Diğer taraftan küçük damlacıklar açık ofis alanları boyunca hareket edebilir. Ayrıca, çoğu bakteri ve virüsün kuru havada daha bulaşıcı olduğu kabul edilir çünkü aşırı kuru hava nedeniyle mukoza zarının kuruması bağışıklık sistemini zayıflatır.

CO2
1000 ppm'nin üzerindeki (milyonda bir) CO2 konsantrasyonları beynin konsantre olma yeteneğini düşürür; 2000 ppm ve üzerinde ise daha fazla konsantrasyon zorluklarına, yorgunluğa ve hatta baş ağrılarına yol açabilir. Ayrıca iç havadaki CO2 konsantrasyonu, örneğin COVID-19 virüsünden kaynaklı olası biyokontaminasyona dair mükemmel bir göstergedir. Çok sayıda insan bulunması ve çok az hava değişimi olması nedeniyle CO2 değeri yüksekse, havada asılı bulaşıcı küçük partiküller nedeniyle yüksek bir potansiyel risk olduğu varsayılmalıdır.

VOC
Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler), parfüm, boya, yazıcılar, halılar, bina malzemeleri ve duman dahil olmak üzere çok sayıda farklı kaynaktan doğan organik bileşenlerdir.
Düşük VOC konsantrasyonları bile mukoza zarlarında (gözler, burun ve solunum yolu) tahrişe ve ayrıca baş ağrısı, yorgunluk ve mide bulantısına neden olabilir.

Havalandırma, hava arıtma ve nemlendirme gibi uygun ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için bu değişkenler kullanılarak uygun sensörlerin ölçülmesi son derece önemlidir.

2. Bir zonda tam olarak belirlenen miktarda hava beslenmesi ve tahliye edilmesi

Merkezi havalandırma üniteleri genellikle binadaki çeşitli bölgelere hava besler. Her bir odanın tam olarak ihtiyaç duyduğu miktarda temiz hava alması önemlidir. Örneğin daha büyük bir toplantı odasında olduğu gibi odadaki insan sayısı artarsa, hava beslemesinin de buna uygun olarak artmasını bekleriz. Benzer bir şekilde, kirli hava da odadan uzaklaştırılmalıdır. Bunu sağlamak için, zonlar ve odalar ayrı ayrı değişken hava hacmi (VAV) ile beslenmelidir. Örneğin bir oda sensörü aşırı derecede yüksek bir CO2 içeriği algılarsa, VAV üniteleri açılır ve oda ilave temiz hava ile dolar.

3. Odada ideal hava dağıtımı

Hava hijyeni söz konusu olduğunda belirleyici faktör, odaya alınan havanın o odanın içinden akış ve ardından tekrar çıkış şeklidir. İdeal olarak temiz hava aşağıdan yukarı akarak bir kişinin üzerinden geçer ve ardından doğrudan odadan tahliye edilir. İç havanın odada birkaç kez "dolanmaması" veya odanın belli zonlarında sıkışıp kalmaması sağlanmalıdır. Modern hava debisi simülasyonları, bir odadaki tipik debi modellerinin ayrıntılı olarak çalışılmasını mümkün kılar. Hava çıkışlarının doğru tasarlanması, yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi, büyük hava hijyeni hatalarının önlenmesine yardımcı olabilir.

4. Doğru aşırı basınç ve negatif basınç

Bir odadaki hava hijyeni, bir zona dışarıdan (örneğin yoğun bir yoldan) veya başka odalardan (örneğin bir kantinden) giren istenmeyen hava akımlarından da olumsuz etkilenir. Bu, tipik olarak hava basıncı oranları uygun şekilde dengelenmediğinde meydana gelir. Özellikle binalardaki havada asılı COVID partiküllerinin yayılmasıyla bağlantılı olarak farklı odalar arasında "çapraz kontaminasyon" ile ilgili çok sayıda tartışma ortaya çıkmıştır. Odanın besleme havasında ve çıkış havasında VAV kontrolörlerinin kullanılması ve zonlar arasında fark basınç sensörlerinin ve kontrolörlerinin kullanılması bu tür istenmeyen hava akımlarını önleyebilir.

5. Sıcaklık ve nemin doğru koşullandırılması

Bir merkezi havalandırma sisteminde besleme havası, bir ısıtma veya soğutma menfezi üzerinden görece hassas bir şekilde istenen sıcaklığa koşullandırılabilir. Yüksek kaliteli kontrol bileşenleri, bunun yalnızca yüksek kesinlikle değil ama aynı zamanda enerji verimli bir tarzda yapılmasını sağlar.

Sıcaklığa ek olarak nem de sağlıklı iç hava kalitesi açısından son derece önemlidir. Bir odada bulunan havada asılı partiküller veya virüsler kuruyan mukoza zarlarıyla buluştuğunda enfeksiyon riski önemli oranda artar. Bu nedenle besleme havasının uygun şekilde nemlendirilmesi (%40-60 bağıl nem) güvenli iç hava açısından temel bir faktördür.

6. Havanın uygun şekilde filtre edilmesi

Kapalı alanlara besleme havası kanalları üzerinden toz girmesini önlemek için havalandırma sistemine filtreler entegre edilmelidir. Çıkış havasının bir kısmının besleme havasıyla geri karıştırıldığı sistemlerde, bulaşıcı mikroplardan kaynaklı kontaminasyonu önlemek için uygun filtreler kullanılmalıdır (EN1822:2009 uyarınca HEPA filtresi H13). Bu filtrelerin etkili bir şekilde izlenmesini sağlamak için basınç sensörleri ve dinamik hava debisi ölçümü kullanılabilir. Filtrenin kontaminasyonu artarsa filtredeki basınç düşüşü de artar. Filtreden geçen debiyi eş zamanlı olarak ölçmek suretiyle filtrenin değiştirilmesi gerekip gerekmediğine ve ne zaman değiştirileceğine dair görece hassas bir beyanda bulunulabilir.

7. Bina için doğru açık hava miktarı

Bugün küçük ve orta boyutlu konut dışı binaların büyük bir kısmında otomatik temiz hava beslemesi yoktur. Çoğunlukla kullanıcıların zaman zaman camları açarak havalandırma yaptığı varsayılır. Bu da gerçekleştirilmezse havada asılı bulaşıcı partiküllerin konsantrasyonu büyük oranda artabilir. Bu nedenle yeni bir bina veya renovasyon planlanırken minimum standart ekipmanın bir parçası olarak bir havalandırma sistemi değerlendirilmelidir.

İç hava kalitesi ve sağlık üzerindeki etkileri hakkında Martin'den daha fazla bilgi edinebilirsiniz

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç ortam neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.

Hava kalitesinin okullardaki etkisine dair bir çalışma

MeineRaumluft.ch platformu, hava kalitesinin öğrencileri ve öğretmenleri nasıl etkilediğini keşfetmek için Zürih Öğretmenler Birliği (Züricher Lehrerverband) ve Zürih Akciğer Organizasyonu (Organisation Lunge Zürich) ile güçlerini birleştirdi. Kasım 2016'da MeineRaumluft.ch 250'den fazla sınıfa ölçüm cihazları monte etti.

Yalnızca bu ölçüm cihazlarının monte edilmesinin bile öğretmenlerin ve öğrencilerin havalandırma alışkanlıklarını ne kadar basit bir şekilde etkilediğini görmek için çalışmayı okuyun:

Kullanımdaki ürünlerimiz

Belimo Sensörleri - Konforun Esası

Belimo'nun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sensörleri, en üstün seviyede güvenilirlik, kolay montaj ve yaygın bina otomasyon sistemlerine sorunsuz entegrasyon imkanı sunar. Yenilikçi muhafaza tasarımı, alet kullanmadan hızlı montaj ve kolay devreye alma imkanının yanı sıra IP65 / NEMA 4X koruması sunar. Ürün portföyü; sıcaklığı, nemi, basıncı, CO2'yi, uçucu bileşikleri (VOC'leri) ve boru hattı ile kanal uygulamalarındaki debiyi hassas bir şekilde ölçen sensörler içerir.

Daha fazla bilgi için bölgesel web sitelerine başvurun: